Keski-Uudenmaan demarit

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Jos me emme onnistu ohjelman henkilöstöön liittyvissä tavoitteissa, me emme onnistu muissakaan tavoitteissa.
Lue lisää

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

maailman Alzheimer-päivänä on syytä muistuttaa, että ikääntyneiden määrä kasvaa ja sitä myötä lisääntyy muistisairaiden määrä.
Lue lisää

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Päätösten ennakkovaikutusten arviointiin tulee siis jatkossa kiinnittää erityistä huomiota valmisteluvaiheessa, jotta voimme yhdessä edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa.
Lue lisää

Puheenvuoro 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Hyvinvointiohjelmassa todetaan, että jotta voimme taata laadukkaat peruspalvelut jokaiselle asukkaalle, meidän täytyy pitää huolta, että palvelut ovat mahdollisimman sujuvia, vaikuttavia ja kustannustehokkaita.
Lue lisää

Muutos- ja lisäysesitys 21.9.2023: §37 hyvinvointialueohjelma

Vuoteen 2026 mennessä muutos ei ole realistinen eikä vastuullinen, ilman, että muistisairaita vanhuksia on vaarassa jäädä heitteille.
Lue lisää

Ryhmäpuhe 21.9.2023: § 37 Hyvinvointialueohjelma

Hyvinvointialueohjelma on lyhyen aikavälin (2024-2025) monenlaisen kehittämisen ja kustannussäästöjä hakeva ohjelma, mutta toisaalta ohjelma sisältää strategisia muutostavoitteita aina vuoteen 2030 asti. 
Lue lisää

Kannanotto: Keusoten Palvelujen verkostosuunnitelmaan realismia ja aikalisä

Neuvottelut valtion kanssa 1.12.2023 perustuvat syyskuun aluevaltuuston kokouksessa hyväksyttävään Hyvinvointialueohjelmaan ja talousarvioluonnokseen vuosille 2024-2026.
Lue lisää

Emme voi päättää palvelupisteiden sijainneista ja lakkauttamisesta ilman kunnollista tietopohjaa

Kunnissa sijaitsevien nykyisten erilaisten palvelupisteiden toiminta on turvattava, kunnes meillä on kokonaisselvitys, jonka pohjalta palvelupisteistä voidaan päättää.
Lue lisää

Demariryhmän huoli: Kevennetäänkö ikääntyneiden asumispalveluja nyt realistisesti? 

Keusoten Hyvinvointialueohjelman päätavoitteena on ”turvata alueen asukkaiden tarpeita vastaavat, kustannustehokkaat ja vaikuttavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut.” 
Lue lisää

Demariryhmä vaatii lisäselvityksiä ennen päätöksentekoa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluverkosta

Julkaistu Keski-Uusimaassa sunnuntaina 20.8.2023Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella tulee laatia kattava palvelujen kokonaisselvitys ja sen tulisi sisältää myös asukas- ja asiakasnäkökulma palvelujen saatavuudesta, sekä laadusta. Mielestämme eri kunnissa sijaitsevien nykyisten lähipalvelupisteiden toiminta on turvattava, kunnes meillä on kokonaisselvitys, jonka pohjalta palvelupisteistä päätetään. Haluammeko…
Lue lisää