Ryhmäpuheenvuorot

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Jos me emme onnistu ohjelman henkilöstöön liittyvissä tavoitteissa, me emme onnistu muissakaan tavoitteissa.
Lue lisää

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

maailman Alzheimer-päivänä on syytä muistuttaa, että ikääntyneiden määrä kasvaa ja sitä myötä lisääntyy muistisairaiden määrä.
Lue lisää

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Päätösten ennakkovaikutusten arviointiin tulee siis jatkossa kiinnittää erityistä huomiota valmisteluvaiheessa, jotta voimme yhdessä edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa.
Lue lisää

Puheenvuoro 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Hyvinvointiohjelmassa todetaan, että jotta voimme taata laadukkaat peruspalvelut jokaiselle asukkaalle, meidän täytyy pitää huolta, että palvelut ovat mahdollisimman sujuvia, vaikuttavia ja kustannustehokkaita.
Lue lisää

Muutos- ja lisäysesitys 21.9.2023: §37 hyvinvointialueohjelma

Vuoteen 2026 mennessä muutos ei ole realistinen eikä vastuullinen, ilman, että muistisairaita vanhuksia on vaarassa jäädä heitteille.
Lue lisää

Ryhmäpuhe 21.9.2023: § 37 Hyvinvointialueohjelma

Hyvinvointialueohjelma on lyhyen aikavälin (2024-2025) monenlaisen kehittämisen ja kustannussäästöjä hakeva ohjelma, mutta toisaalta ohjelma sisältää strategisia muutostavoitteita aina vuoteen 2030 asti. 
Lue lisää

Aluevaltuuston kokous 25.5.2023 Ryhmäpuheet

25.5.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston kokouksen ryhmäpuheenvuorot.
Lue lisää

Ryhmäpuheet: Aluevaltuusto hyväksyi 8.12.2022 uuden strategian ja vuoden 2023 talousarvion

Vuoden viimeisessä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston kokouksessa sd. ryhmä piti kaksi ryhmäpuheenvuoroa, yhden kannatuspuheenvuoron, sekä yhden yksittäisen puheenvuoron, johon ryhmä voi yhtyä.
Lue lisää