Ajankohtaista

Ryhmäpuhe 9.11.2023 – §56 Tuotannon järjestämisen periaatteet

Tuotannon järjestämisen periaatteissa on erityisen hyvin kuvattu yhtenäiset ohjauksen käytännöt, jotka koskevat sekä omaa että ostettua palvelua.
Lue lisää

Ryhmäpuheenvuoro – §54 Hyvinvointikertomus

Vuoden 2022 hyvinvointitiedoista nousee useita huolestuttavia indikaattoritietoja. Toivottavaa on, että osa indikaattoritiedoista selittyy tutkimusmenetelmillä ja siten mahdollistaa heilahtelua vuosien välillä.
Lue lisää

Pirjo Komulaisen blogi: Asunnottomien yö 17.10.2023

Asunnottomuuden poistaminen Suomesta vaatii pitkäjänteistä ja johdonmukaista politiikkaa, johon tulisi sitoutua yli hallituskausisesti.
Lue lisää

Muutoksia hyvinvointialueen sd. luottamushenkilöissä

21.9.2023 aluevaltuuston kokous päätti nimetä hyvinkääläisen Tarja Kuikan kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi, järvenpääläisen Jaana Syrjäsen saman lautakunnan varajäseneksi ja tuusulalaisen Annina Nuutisen aluehallituksen varajäseneksi.
Lue lisää

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Jos me emme onnistu ohjelman henkilöstöön liittyvissä tavoitteissa, me emme onnistu muissakaan tavoitteissa.
Lue lisää

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

maailman Alzheimer-päivänä on syytä muistuttaa, että ikääntyneiden määrä kasvaa ja sitä myötä lisääntyy muistisairaiden määrä.
Lue lisää

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Päätösten ennakkovaikutusten arviointiin tulee siis jatkossa kiinnittää erityistä huomiota valmisteluvaiheessa, jotta voimme yhdessä edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa.
Lue lisää

Puheenvuoro 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Hyvinvointiohjelmassa todetaan, että jotta voimme taata laadukkaat peruspalvelut jokaiselle asukkaalle, meidän täytyy pitää huolta, että palvelut ovat mahdollisimman sujuvia, vaikuttavia ja kustannustehokkaita.
Lue lisää

Muutos- ja lisäysesitys 21.9.2023: §37 hyvinvointialueohjelma

Vuoteen 2026 mennessä muutos ei ole realistinen eikä vastuullinen, ilman, että muistisairaita vanhuksia on vaarassa jäädä heitteille.
Lue lisää

Ryhmäpuhe 21.9.2023: § 37 Hyvinvointialueohjelma

Hyvinvointialueohjelma on lyhyen aikavälin (2024-2025) monenlaisen kehittämisen ja kustannussäästöjä hakeva ohjelma, mutta toisaalta ohjelma sisältää strategisia muutostavoitteita aina vuoteen 2030 asti. 
Lue lisää