Tervetuloa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue!

Ajankohtaista,Blogi

Tulemme siirtymään vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle. Kuten tiedämme että vastuu sotepalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy keusoten kuntayhtymältä hyvinvointialueelle. Koko uudistuksen kulmakivenä pidettiin tärkeänä, että peruspalvelut paranevat ja kaikille yhdenvertainen palvelujen saatavuus paranisi riippumatta asunkunnasta. Tämä onkin siis tärkeää pitää mielessä meidän päättäjien, kun teemme päätöksiä. Mistä tässä uudistuksessa olikaan kyse.

Painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Mahdollisuus saada apua varhaisessa vaiheessa on tärkeää, tällöin peruspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus nousee keskiöön.  Esimerkiksi. kohonneeseen verenpaineeseen puututaan varhaisessa vaiheessa ja tällä ennalta ehkäistään mahdollisesti raskaiden palveluiden tarve tulevaisuudessa.Terveydenedistämisentyö ja keinot ja innovatiiviset ratkaisut. Millä tavoin tässä onnistutaan jo varhaisessa vaiheessa puuttumaan ja ennaltaehkäisemään. Tässä on meille pohdittavaa ja työskentely sarkaa päätöksenteossa.

Kuntiemme vastuulla jää asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tärkeää on tiivis vuoropuhelu, yhteistyö hyvinvointialueen ja kuntien välillä on tärkeää. Julkinen sektori säilyy edelleen palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tarvitsemme siilojen ylittävää yhteistyötä niin yksityisten kuin myös kolmannen sektorin välillä. On myös muistettava, että järjestöjen rooli nousee merkittävästi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Millä tavoin saamme saumattoman yhteistyön ja vuoropuhelun.

Keskiöön nousee tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus, joka tulee turvata siirtymävaiheen aikana. Koska väestömme ikääntyy ja tarvitsemme tulevaisuudessa aiempaa enemmän palveluita, tulee myös hyvinvointialueen olla etunenässä uudistamassa ja kehittämässä toimintaansa. Mutta myös viisautta säilyttää ne palvelut, jotka on koettu jo hyviksi toimiviksi kuten toimiva pelastustoimi, maailman laajuisesti tunnustettu neuvola toimintamme.

Tulevaisuudessa olemme edelleen tilanteessa, jossa kilpailemme työvoimasta. Ilman työntekijöitä emme voi tuottaa palveluita. Mitkä ovat ne keinot, joilla saamme pidettyä jatkossakin hyvät soteosaajamme. Pitovoimaa ja vetovoimaa ja muutaman muun tekijän.

Hyvää uuttavuotta toivottaen ja terveyttä!

Annina Nuutinen
Hyvinvointialueen valtuutettu,
sairaanhoitaja, ensihoitaja, Tuusula