Kehitetään hyvinvointialuetta yhdessä

Ajankohtaista,Blogi

Meillä Suomessa on keskusteltu pitkään siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus pitäisi toteuttaa. Vakavia yrityksiä uudistuksen toteuttamiseksi on tehty useita, mutta vasta Marinin hallituksen aikana on päästy todella maaliin asti. Tämä konkretisoitui 1.1.2023 sote- ja pelastustoimen palveluiden siirryttyä kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle.

Toivon, että hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa voimme samalla päättää vuosikymmeniä jatkuneet yhteiskunnallisen väittelyn erilaisista sote-malleista. Hyvinvointialueet ja sote-uudistus ovat nyt tosiasioita. Puheiden asemasta nyt on käärittävä hihat ja ryhdyttävä kehittämään peruspalveluja rakentavassa yhteistyössä yli puoluerajojen.

Millaisen muutoksen sote-uudistuksen toteutuminen ja hyvinvointialueiden aloitus tuo mukanaan? Keski-Uudellamaalla muutos tuskin näkyy ensivaiheessa suuresti. Kuuden kunnan alueella sote-palveluista vastasi aiemmin yhteinen kuntayhtymä. Siksi sote-palveluiden järjestäminen kuntia leveämmillä harteilla ei ole alueella täysin uusi asia.

Yksi keskeinen muutos hyvinvointialueiden aloituksesta kuitenkin seuraa: kansanvallan vahvistuminen. Uudistuksen myötä asukkaat 21 hyvinvointialueella pääsevät aluevaaleissa vaikuttamaan siihen, ketkä ovat päättämässä yhteisistä palveluistamme. Tämä mahdollisuus puuttui aiemmin esimerkiksi kuntayhtymissä, joiden päättäjiä ei valittu vaaleilla.

Neljän vuoden välein käytävät aluevaalit eivät kuitenkaan yksin riitä takaamaan asukkaiden riittäviä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Meillä luottamushenkilöillä on velvollisuus pitää aktiivisesti yhteyttä asukkaisiin myös vaalien välillä. Tämän lisäksi on huolehdittava, että kanavat vaikuttaa ja osallistua alueen kehittämiseen ovat alusta lähtien kunnossa.

Vuodenvaihteessa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella päätettiin läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisestä vanhusneuvostolle, vammaisneuvostolle ja nuorisovaltuustolle lautakuntien sekä valtuuston kokouksiin. Päätös vahvistaa ikäihmisten, vammaisten henkilöiden ja nuorten ääntä päätöksenteossa. Askel on oikea alueen kehittämiseksi yhdessä.

Eemeli Peltonen
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja sekä aluevaltuutettu Järvenpäästä