Demariryhmä vaatii lisäselvityksiä ennen päätöksentekoa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluverkosta

Ajankohtaista,Blogi

Julkaistu Keski-Uusimaassa sunnuntaina 20.8.2023
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella tulee laatia kattava palvelujen kokonaisselvitys ja sen tulisi sisältää myös asukas- ja asiakasnäkökulma palvelujen saatavuudesta, sekä laadusta. Mielestämme eri kunnissa sijaitsevien nykyisten lähipalvelupisteiden toiminta on turvattava, kunnes meillä on kokonaisselvitys, jonka pohjalta palvelupisteistä päätetään.

Haluammeko aidosti hyvinvointialueella kehittää palveluja ja toimintatapoja? Siksi palvelujen saatavuuskriteereiden toimivuutta esimerkiksi kotihoitoon tai asumispalveluihin pääsyssä tulee uudelleen arvioida. Hyvinvointialueohjelmasta tiedot puuttuvat.

Jotta me päättäjät voimme aidosti tehdä päätöksiä, jotka perustuvat tietoon eikä olettamuksiin, tarvitaan päätöksen tueksi konkretiaa ”lihaa luiden ympärille” ja suhteellista arviointia. Arviointia siitä miten palvelujen saatavuuskriteerit toimivat. Esimerkiksi kuinka asiakkaat pääsevät palveluiden piiriin. Muistettava saatavuus ja saavutettavuus.

Tulevaisuuden palvelujen verkostoa luotaessa ja tulevaisuusnäkökulman tarkastelussa tulee arvioida asukkaiden määrää ja asumisen sijoittumista eri kunnissa. Tämä tulisi tehdä yhteistyössä kuntien kanssa. Näin voidaan välttää lyhytnäköiset palvelutilojen sulkemiset.  Jos omaa palvelutuotantoa lähdetään vahvistamaan, tulee laatia pitkäkestoinen investointi- ja henkilöstösuunnitelma.

Myös palvelujen tuottaminen entistä laajemmin omana toimintana oman henkilöstön toimesta vaatii realismia ja pitkäjänteistä suunnittelua, sekä tilaratkaisuja yhteistyössä kuntien kanssa. Tämä vaatinee yhteistyötä, jos aluevaltuustossa tämä asetetaan tahtotilaksi.

Meille aluepäättäjille on puhuttu toimitilojen salkuttamisesta. Salkutettavien toimitilojen konkreettinen toimitilaohjelma aikataulutuksineen on hyväksyttävä päätöksentekoelimessä. Tätäkin varten tarvitaan kokonaisvaltainen palvelujen selvitys.

Annina Nuutinen
Keski-Uudenmaan Hyvinvointialueen sd. valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, aluevaltuutettu 


Mielipidekirjoitus pohjautuu Keski-Uudenmaan demareiden antamaan lausuntoon esityksestä hyvinvointialueohjelmaksi. Lausunto on luettavissa täällä.