Valtuustoaloite 25.5.2023

Ajankohtaista,Aloitteet

Asumispäivystysyksikön perustaminen omana tuotantona Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Asunnottomuus ei ole koskaan oma valinta vaan se voi olla yksittäisen kriisin tai monien tekijöiden lopputulos. Asunnottomuus voi olla seurausta vaikeasta elämäntilanteesta, palvelurakenteen puutteellisuudesta tai jopa yli sukupolvien periytyvistä ongelmista.

Keusotessa Nestorihanke tekee hyvää työtä asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä hakemalla ratkaisuja asunnottomuuden vähentämiseen uusien palvelujen kautta. Hankkeen Sosiaalinen raportointi (9/2022) mukaan alueemme asunnottomille kohdennetut palvelut koetaan riittämättöminä. Alueemme ainoa 10-paikkainen ensisuoja Hyvinkäällä ei ole asiakkaiden näkökulmasta yhdenvertaisesti saavutettavissa eikä ensisuojasta ole vielä selkeää palveluketjua Keusoten palveluihin. https://www.keusote.fi/wp-content/uploads/2022/09/Nestori-hankkeen-sosiaalinen-raportti-asunnottomuusilmiosta-Keusoten-alueella-1.pdf

Valmistelussa olevan hyvinvointiohjelman yhtenä tavoitteena on palvelun ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen sekä paljon palveluja tai erityistä tukea tarvitsevien palvelujen kehittäminen. Lisäksi haasteena on tunnistettu, että Keusoten vahva riippuvuus ostopalveluista nostaa kustannuksia, joten ostopalveluperusteista palvelurakennetta tulisi arvioida uudelleen. Asumispäivystys matalan kynnyksen palveluna täydentäisi Keusoten palveluja, parantaisi palvelun saavutettavuutta ja toimisi osana matalan kynnyksen palvelupolkua oikea-aikaisiin palveluihin ja sitä kautta ennaltaehkäisisi raskaampien palvelujen tarvetta.

Asumispäivystykseen voi hakeutua akuutissa tilanteessa asunnottomuuden vuoksi. Palvelu tarjoa tilapäistä majoittumista turvallisessa ympäristössä, jossa olisi mahdollisuus peseytymiseen ja pyykin pesuun sekä ehkä myös ateriointiin. Palvelussa tulisi olla myös mahdollisuus saada tukea ja ohjausta arjen toimivuuteen sekä terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Tarvittaessa yksikössä voitaisiin tehdä myös palvelutarpeen arviointia. Asumispäivystyksen yhteydessä voi olla myös päivätoimintakeskus, joka tarjoaisi palvelua matalalla kynnyksellä paitsi asumispäivystysyksikön asiakkaille myös alueen asukkaille.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella selvitetään asumispäivystysyksikön tarvetta omana palvelutuotantona, sen aiheuttamia kustannuksia, vaikutuksia asiakkaiden palvelupolkuun ja vaikuttavuutta sekä vaikutuksia muiden, raskaampien palvelujen käyttöön (mm. tilapäismajoitus, asumispalvelut, terveydenhuolto).

Tuusulassa 25.5.2023

SDP:n valtuustoryhmä, valmistelijana Pirjo Komulainen