Toiminnan suunnittelua kesäseminaarissa Pornaisissa Halkian työväentalolla

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sos.dem. luottamushenkilöt kokoontuivat lauantaina 11.6.2022 kesäseminaariin Pornaisiin Halkian työväentalolle suunnittelemaan yhteistä toimintaa.

Seminaarin avaukseksi kuultiin Uudenmaan sos.dem.piirin toiminnanjohtaja Jouni Gustafssonin – hänkin on alueen asukas Tuusulasta –  katsaus aluevaaleihin. Lisäksi perehdyimme hyvinvointialueen hallituksen 24.5.2022 hyväksymiin valtuustoryhmien toimintatuen periaatteisiin ja yhteistyökäytäntöihin sos.dem.piirin kanssa. 

Hyvinvointialueesta annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaan: Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea 

  • valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä 
  • toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Hallintosäännön 104 §:n (Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen) mukaan: 

  • Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi hyvinvointialue voi vuosittain hakemuksesta tukea taloudellisesti valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Seminaarin open space-työskentelyn pohjalta laadimme toimintatuen hakemuksen suunnitelmineen.

Kuvassa hyvinvointialueen sos.dem.valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja aluehallituksen jäsen  Sirkka Rousu kuvaa osallistujille toimintatuen periaatteita. 

Kuvassa valtuustoryhmän puheenjohtaja ja aluehallituksen varapuheenjohtaja Irma Pahlman, valtuutetut Tuula Latosuo ja Pirjo Komulainen, molemmat myös palveluiden järjestämisen lautakunnassa sekä varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen Marja-Leena Sandelin

Seminaarissa oli aikaa myös tutustua toisiimme ja kuulla millaista osaamista itsekullakin on hyvinvointialueen luottamustehtäviin. Keskustelimme myös eri-ikäisten palvelujen toimivuudesta. Päätimme keskittyä seminaarin kannanotossa tällä erää ikäihmisten palveluihin.

Yhteinen kannanotto: Ikäihmisten palveluiden vastattava tarpeisiin

Ikääntyminen on yksilöllistä ja sote-palveluiden tulee mukautua erilaisten ihmisten tarpeisiin. Kaikissa elämänvaiheissa ihminen tarvitsee turvallisia arjen yhteisöjä. Hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tulee ylläpitää mielekkäällä toiminnalla. Muistisairauksien lisääntyessä yhteiskunnassa myös läheiset ja omaiset tarvitsevat tukea. Omaishoitoa tulee parantaa ja varmistaa omaishoitajien jaksaminen erilaisilla tukipalveluilla. Muistihoitajien rooli on tärkeä. Onkin varmistettava, että kaikissa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnissa on saatavilla muistihoitajien lähipalvelu ikääntyvien ja läheisten tarpeiden mukaan. Muistiosaamista täytyy lisätä. Jatkossa ei riitä, että vain sairaanhoitajia palkataan muistihoitajiksi. Myös lähihoitajat pitää hyväksyä muistihoitajiksi.

Hyvinvointialueen palvelustrategiaa valmistellaan parhaillaan, ja ikääntyvän väestön tarpeisiin vastaavien palvelujen tosiasiallinen saatavuus tulee siinä arvioida huolella. Digitalisoituvia palveluja eivät kaikki pysty käyttämään puuttuvan osaamisen, liittymän ja välineiden vuoksi. Kotihoitoa ja kodissa pärjäämistä tulee nykyisestään vahvistaa myös mielekkäällä päivätoiminnalla. Jokaisella tulee kuitenkin olla mahdollisuus päästä omiin tarpeisiinsa soveltuvaan turvalliseen ympärivuorokautiseen asuinhoivaan – aiemmin tällaista palveluyksikköä kutsuttiin  vanhainkodiksi, eli vanhan ihmisen yhteisölliseksi ja turvalliseksi kodiksi. 

11.6.2022 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen demarit Pornaisissa

Kiitos Harri Virtanen ja Lotta Grönroos Halkian työväentalon fasiliteeteista, hyvästä ruoasta, kauniista tilasta, toimivasta tekniikasta ja antoisasta seurasta! – Harri on aluevaltuuston varavaltuutettu ja alueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja, Lotta on Pornaisten kuntavaltuuston varavaltuutettu ja kuntakehitysjaoston jäsen.

Valokuvat: Tarja Kuikka

————-

Raportoijana Sirkka Rousu