Ryhmäpuheenvuoro – §54 Hyvinvointikertomus

Ajankohtaista,Ryhmäpuheenvuorot

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous 9.11.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat.

Aluevaltuusto käsitteli toukokuisessa kokouksessaan hyvinvointikertomuksen ja silloin dokumentti ei sisältänyt THL:n tuottamaa tietoa hyvinvoinnin tilasta vuonna 2022. Nyt olemme sitä saaneet. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä alueellamme. Kerran valtuustokaudessa tehdään sitten laaja hyvinvointikertomus. 

Vuoden 2022 hyvinvointitiedoista nousee useita huolestuttavia indikaattoritietoja. Toivottavaa on, että osa indikaattoritiedoista selittyy tutkimusmenetelmillä ja siten mahdollistaa heilahtelua vuosien välillä.


Merkittäviä huolen aiheita ovat toki ne heikentyneet hyvinvoinnin alueet, joissa tiedot on poimittu väestötasoisista rekistereistä. Esimerikiksi lasten ylipainon yleistyminen kaiken ikäisillä on merkittävä huono kehityskulku ja ennakoi kansanterveyden näkökulmasta heikentymistä. Myös aikuisilla näkyy kasvua ylipainoisten määrissä. Aikuisten tiedot tulevat kuitenkin kyselytutkimuksen kautta ja todennäköisesti vastaajamäärät eivät kata samalla tavalla väestöä, kuin mitä lasten kohdalla tiedot ovat.

THL toteaa, että lihavuuden ehkäisy on kansanterveystyössä yhä keskeisempää ehkäistäessä kroonisten sairauksien syntyä. Väestötasolla tulisi pyrkiä lihavuuden ehkäisyyn vaikuttamalla ruoka- ja liikuntatottumuksiin. Erityisesti nuoren aikuisväestön lihominen on huolestuttavaa.

Kun lasten ylipainon yleistymiseen liittyy myös MOVE-mittauksissa todettu fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ja hengästyttävän liikkumisen väheneminen, on tämä kokonaisuus huolestuttava. Toivomme, että saatuja hyvinvointitietoja käydään läpi alueemme työntekijöiden kanssa. On tärkeä varata aikaa työyhteisöissä työn kehittämiseen ja siihen, että lasten ja nuorten parissa työskentelevät osaavat puuttua kehitykseen.


Tupakkatuotteiden käytön ja sähkösavukkeiden käytön eli vapen lisääntyminen kouluikäisillä on lisääntynyt. Tähän tulee myös kiinnittää huomiota. Todennäköisesti vasta tulevaisuus näyttää, mitä terveysongelmia ja sairauksia uusien hengitettävien päihteiden käyttö aiheuttaa. Nyt jo on ollut keskustelussa sähkösavukkeiden sisältämät aineet, kuten lyijy. Toivottaasti tähän on resursseja puuttua ja kehittää tai jatkaa valistustyötä kaikkien tupakkatuotteiden haitoista.

Aikuisten alkoholisairastavuusindeksi on nousussa Keski-Uudellemaalla – muilla verrokkialueilla indeksi on laskussa. Kehitys herättää kysymyksiä – onko tosiaan näin?


On harmillista, että indikaattoritiedot tosiaan hyväksytään nyt jälkikäteen liitteeksi. Nyt jää puuttumaan analyysi indikaattoritiedoista ja datan taustalla vaikuttavista tekijöistä. Olisi hedelmällisempää, että hyvinvointikertomus sisältää tämän datan ja sen ympärille olisi kirjoitettu asiantuntevaa analyysiä.

Sosialidemokraattinen ryhmä toivoo, että Keusoten johto näkee yhteyden indikaattorituloskehityksen ja käytännön asiakastyön välillä siten, että työntekijöille on aikaresurssia tutustua hyvinvoinnin tilaan ja kehittää työtään siten, että on mahdollista vaikuttaa alueemme asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Pirja Vitikka-Koponen, sd. valtuustoryhmän pj.