Puheenvuoro 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Ajankohtaista,Ryhmäpuheenvuorot

21.9.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto
Annina Nuutisen puheenvuoro Hyvinvointialueohjelmasta § 37


Hyvät valtuutetut, valtuuston puheenjohtaja, viranhaltijat ja kotona kuulijat.

Pidän hyvänä että olemme tänään päättämässä hyvinvointiohjelmasta emmekä palveluverkosta. Hyvinvointiohjelmassa todetaan, että jotta voimme taata laadukkaat peruspalvelut jokaiselle asukkaalle, meidän täytyy pitää huolta, että palvelut ovat mahdollisimman sujuvia, vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

Tämä tarkoittanee tulevaisuudessa sitä, että digitaaliset palvelut, palveluverkon valmistelu ja investointi suunnitelma on valmisteltu siten että pystymme noudattamaan hyvinvointiohjelmaa ja nämä kulkevatkin käsi kädessä. Tämä vaatinee vielä konkretiaa ja aikaa valmistelulle.


Valtuutettu Sirkka Rousu ryhmäpuheenvuorossa totesikin ja kuulimmekin osavuosi katsauksessa: Taloudellinen liikkumavaramme on heikko, ja talouden alijäämät tulee kattaa nykylain mukaan vain parin vuoden aikana.

Meidän tulee pitää kiinni hyvästä koulutetusta henkilöstöstä ja vähentää nopeastikin lisääntynyttä henkilöstövuokrausta. Henkilöstön pitovoima on tässäkin keskiössä ja pidänkin hyvänä palkkaharmonisaatiossa saatua ratkaisua ja uskon tällä tulevan henkilöstön saatavuuteen tulevaisuudessa positiivista kehitystä.


Kuten hyvinvointi ohjelmassa todetaan, hyvinvointiohjelma perustuu arvoillemme. Ne ovat ihmislähtöisyys, yhteistyö ja vaikuttavuus. Olkoot nämä myös päätöksenteossa ohjenuorana eikä sana helinänä.

Kannatan Pirja Vitikka-Koposen muutosehdotusta ja lisäksi sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa Vihreiden esittämiä muutosehdotuksia sekä Vasemmiston muutosesitystä.

Annina Nuutinen, sd. aluevaltuustoryhmän 1.vpj


Annina valittiin samassa kokouksessa aluehallituksen varajäseneksi, onnittelut Annina!