PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Ajankohtaista,Ryhmäpuheenvuorot

21.9.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto
Harri Lepolahden puheenvuoro Hyvinvointialueohjelmasta § 37


Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kokousta seuraava yleisö.
Haluan nostaa keskusteluun hyvinvointialueohjelmasta joitakin henkilöstöön liittyviä keskeisiä asioita.

Hyvinvointialueohjelmassa on neljä päälinjausta ja on hyvä huomioida, että ne kaikki vaikuttavat henkilöstöön. Niillä on henkilöstövaikutuksia ja henkilöstö on erittäin keskeisessä asemassa ohjelman tavoitteiden onnistumisen kannalta.

Kaikilla hyvinvointialueilla niin myös meillä Keski-Uudellamaalla kriittinen menestystekijä on, miten meillä on riittävästi, hyvinvoivaa, osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Kilpailu sote-henkilöstöstä on kovaa. Jos me emme onnistu ohjelman henkilöstöön liittyvissä tavoitteissa, me emme onnistu muissakaan tavoitteissa.


Pidämme ryhmässämme erinomaisena asiana, että henkilöstö on päässyt vaikuttamaan ohjelman laatimiseen ja tulevia muutoksia on tunnistettu henkilöstön näkökulmasta. Henkilöstö on paitsi tärkein voimavaramme, niin myös palvelujen tuottamisen paras asiantuntija.

Henkilöstökuluista on vaikea nähdä säästöjä aikaan saatavan, koska palvelutarve kasvaa ja on muutenkin henkilöstövajausta. On kuitenkin muutama asia, joihin on syytä vaikuttaa ja ne ovat liian suuri vuokratyövoiman käyttö ja liian suuret sairaspoissaolot. Henkilöstörakenteen muuttaminen ei voi olla säästökeino. Laadusta pitää pitää kiinni ja oikeat tekijät oikeilla paikolla.

Viime päivinä on mediassa uutisoitu, miten henkilöstö hyvinvointialueilla kokee työnantajansa ”Pirkanmaan hyvinvointialue saa työntekijöiltään karmeat pisteet: vain harva suosittelisi”. ”Eloisan henkilöstö erittäin tyytyväinen työnantajaansa.” Keski-Uusimaa puolestaan uutisoi, että meillä osaavaa työvoimaa siirtyy vuokrafirmojen palvelukseen.

On selvää. että meidän on priorisoitava henkilöstöön liittyvät periaatelinjaukset ja tavoitteet etusijalle. Tällä hetkellä me maksamme henkilöstövoimavarojen tehottomasta hallinnasta todella huomattavaa ylihintaa. Henkilöstöpolitiikka ei ole mitään avaruustiedettä. Tärkeätä menestymisen kannalta on, että henkilöstö kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, työ on oikein mitoitettu, palkkaus ja johtaminen kunnossa.


Keusote kuntayhtymän tarkastuslautakunta on todennut viimeisimmässä arviointikertomuksessaan, että Keusoten henkilöstöpolitiikassa on ollut ongelmia koko toiminnan ajan.

Kanta-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen otti 6.9 talouskatsauksessaan esiin OmaHämeen sairaspoissaolojen kustannukset, 35 miljoonaa euroa. Meillä poissaoloja näyttäisi olevan henkilöstökertomuksen perusteella vielä enemmän, kun lasketaan työntekijäkohtaisina poissalopäivinä.

Vuokra- ja ostotyön käyttö maksaa lähes kolminkertaisen hinnan verrattuna omaan työhön. Viime vuonna nämä menot kasvoivat meillä peräti 48 % ollen lähes 20 miljoonaa euroa. Sairaspoissaolojen vähentämiseen ja oman työn lisäämisen vuokratyövoiman käytön sijaan liittyy siis varsin iso säästöpotentiaali.


Keusote kuntayhtymän tarkastuslautakunta on tehnyt hyvää työtä ja olisi tärkeää saada tulokset hyvinvointialueen valtuuston hyödynnettäväksi. Itse näen henkilöstöohjelman hyvinvointialueen tärkeimpänä strategisena suunnitelmana. Se tulisi saattaa pikimmiten voimaan ja toimeenpantavaksi.

Aivan lopuksi toivon henkilöstölle työrauhaa ja mahdollisuutta keskittyä perustyöhön. Henkilöstö tekee erinomaista työtä haastavissa olosuhteissa. En usko, että nykyresursseilla juuri kellään on aikaa omaksua isoja muutoksia ja opetella uutta. Kiitos!

Harri Lepolahti, sd. aluevaltuustoryhmän 2.vpj, tarkastuslautakunnan jäsen