PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Ajankohtaista,Ryhmäpuheenvuorot

21.9.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto
Tarja Kuikan puheenvuoro Hyvinvointialueohjelmasta § 37

Muistisairaudet ansaitsevat erityishuomion hyvinvointialueohjelmassa

Arvoisa aluevaltuuston puheenjohtaja, hyvät valtuuston jäsenet, muut läsnäolijat ja kuulijat,

Tänään hyväksyttävänä olevassa hyvinvointialuesuunnitelmassa on paljon hyvää. Siinä on muun muassa paneuduttu pohtimaan, miten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen työntekijät viihtyisivät työssään ja voisivat kokea työhyvinvointia.

Yhden suuren ja yhä suurenevan ryhmän hyvinvointialueohjelma on oikeastaan tyystin unohtanut.


Muistisairaat ja heidän läheisensä. Miten heitä palvellaan ja hoidetaan jatkossa?

Hyvinvointialueohjelmassa kerrotaan kansallisesta terveysindeksistä, joka julkistettiin alkukesästä. Nyt päätettävänä olevassa suunnitelmassa todetaan, että erityishuomio Keski-Uudellamaalla pitää kohdistaa diabetekseen, keuhkosairauksiin ja syöpään.

Onko tarkoituksella vai vahingossa pudotettu pois tieto, että myös muistisairaudet tarvitsevat erityishuomion? Kansallisessa terveysindeksissä muistisairausindeksi Keski-Uudellamaalla oli 103,7 eli suurempi kuin maassa keskimäärin ja tällä meidän alueellamme suurempi kuin syövän sekä lähes yhtä suuri kuin diabeteksen.

Muistisairaudet, niiden hoito ja ennaltaehkäisy, ansaitsevat erityishuomion.


Tänään 21.9.2023, maailman Alzheimer-päivänä on syytä muistuttaa, että ikääntyneiden määrä kasvaa ja sitä myötä lisääntyy muistisairaiden määrä. On epärealistista ja epäinhimillistä ajatella vähentää ympärivuorokautisen asumispalvelun paikkoja. Erityisesti muistisairaat tarvitsevat niitä eikä tarve ole lähivuosina vähenemässä.

Kiljavalla toimiva Keusoten geriatrinen keskus on laatinut viime keväänä muistisairaan hoitopolun, mikä on hieno edistysaskel. Seuraava askel voisi olla muistisairauksien ennaltaehkäisy.

Kiitos.