Keusoten demareiden valtuustoryhmä järjestäytyi: jätimme aloitteen henkilöstön edustajasta hallituksen työskentelyyn

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuusto sai vastaukset 21.10.2021 kokouksessa SDP-ryhmän jäsenten tekemiin kahteen kirjalliseen kysymykseen.

Toisessa kysymyksessä haluttiin vastauksia kotihoidon tilanteesta, vanhusten huoli-ilmoituksista ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien ikäihmisten määrästä ja odotusajasta. Kotihoidon henkilöstötilanne on kesän aikana edelleen vaikeutunut. Ikäihmisten neuvontaan tulee paljon yhteydenottoja. Palveluasumiseen jonotetaan keskimäärin 56 vrkt, ja paikka pystytään pääsääntöisesti järjestämään lain edellyttämässä ajassa. Ja toinen kysymys koski ostopalvelujen ja oman toiminnan palvelujen laadun valvontaa ja hoitoon pääsyn yhdenvertaisuutta. Kysymykseen saatiin laaja perusteellinen vastaus. Vastaukset näihin kysymyksiin löydät valtuuston asialistalta.

SDP-valtuustoryhmä jätti kokouksessa valtuustoaloitteen henkilöstön edustajien osallistumisesta läsnä- ja puheoikeuksin hallituksen kokouksiin ja työskentelyyn:

”Henkilöstön merkitys Keusoten toiminnan menestymiselle on aivan keskeinen. Henkilöstön näkemykset tarvitaan yhteisten ratkaisujen löytämiseksi myös henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvä keskusteluyhteys ja luottamus johtavien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön kesken on menestymisessä välttämätöntä. Tätä tehdään monilla tavoilla mm. yhteistyötoimikunnassa, palvelualueiden johtoryhmissä ja toimintaa kehittävissä ryhmissä. Yhteistyötä sekä toiminnan läpinäkyvyyttä ja tiedon saantia voidaan edelleen syventää. Päivitetyn yhteistoimintalain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnassa ja hyvinvointialueella. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan ja hyvinvointialueella toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnan ja hyvinvointialueen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (13.4.2007/449).

Ehdotamme, että selvitetään, miten henkilöstön edustajat voisivat osallistua Keusoten hallituksen kokouksiin ja hallitustyöskentelyyn seminaareissa ja iltakouluissa läsnä- ja puheoikeuksin.

Aloitteen allekirjoittivat myös muista valtuutetuista Laura Alkula, Leni Pispala, Rita Kostama, Riina Mattila, Niina Pohjonen (aloitetekstiä ei fyysisesti voitu allekirjoittaa, vaan kannatuksesta ilmoitettiin etäkokouksen Chat-palstalla). Aloitteiden jättämisprosessi on vielä valtuustoryhmien ja valtuuston puheenjohtajien kesken sopimatta).

SDP-valtuustoryhmä järjestäytyi: ryhmän puheenjohtaja toimii Irma Pahlman Hyvinkäältä, varapuheenjohtajana Arno Järvinen Tuusulasta ja sihteerinä Sirkka Rousu Nurmijärveltä.

Lue lisää 21.10.2021 käsitellyistä valtuuston asioista kokouksen asialistalta https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_21102021.

Voit myös katsoa videon valtuuston kokoustallenteesta https://www.youtube.com/watch?v=GYPb8gsbpwc.

Osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etäyhteydellä ja osa oli paikalla Hyvinkään Sveitsin kokoustilassa, jossa myös valtuuston päiväseminaari oli – näin emme saaneet valtuustoryhmästämme otettua yhteistä ryhmävalokuvaa.

Kokouksesta raportoi SDP-valtuustoryhmän sihteeri Sirkka Rousu.