Keusoten 5.5.2022 valtuusto käsitteli edellisen vuoden toimintaa ja hyväksyi vastauksia valtuustoaloitteisiin

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) yhtymävaltuusto käsitteli 5.5.2022 klo 22 päättyneessä kokouksessaan tietosuojan ja tietoturvan tietotilinpäätöksen, henkilöstökertomuksen, alueellisen hyvinvointikertomuksen sekä vastaukset neljään valtuustoaloitteeseen, joista kaksi oli SDP:n valtuustoryhmän aloitteita.

Vuoden 2021 tietosuojan ja tietoturvan tietotilinpäätös ja sen esittely sai kiitosta mm. valtuutettu Aarne Järviseltä, mutta herätti kysymyksiä erityisesti tietosuojasta asiakas- ja potilasturvallisuudessa, jossa edelleen on käytössä runsas kirjo erilaisia kuntapohjaisia järjestelmiä oheisohjelmineen. Talvella kilpailutettu yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä on työn alla.

Vuoden 2021 henkilöstökertomuksesta käytti puheenvuoron valtuuston 1.varapuheenjohtaja Sirkka Rousu. Hän kiitti henkilöstöä ja myös raporttia: se on selkeä ja paljon asiaa sisältävä raportti, johon oli kirjattu myös kehittämiskohteet. Kaksi edellistä vuotta ovat olleet henkilöstölle ja myös esihenkilötyölle raskaita. Jo kaksi vuotta jatkuneen koronapandemian aiheuttaman lisätyön ohella henkilöstö on kehittänyt Keusoten palveluja, toimintaa sekä yhteisötyötä ja tiimijohtamista – meidän Keusoten toimintakulttuuria. Lisäksi henkilöstövaje, erityisesti ikäihmisten ja vammaisten palveluissa, kuormittaa henkilöstöä. Monia kehitystoimia on tehty ja tekeillä.

Asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kehitystä ja toimenpiteitä raportoitiin alueellisessa hyvinvointikertomuksessa. Jokainen Keusoten kunta ja Hyte-allianssissa mukana olevat toteuttavat yhteisiä tavoitteita. Valtuutettu Irma Pahlman kiitti hyvin edenneestä monitahoisesta yhteistyöstä ja sen selkeästä organisoitumisesta. Nyt luodun toiminnan pohjalta on luottavaista siirtyä hyvinvointialueelle.  

Valtuustoaloitteet: Ensimmäinen niistäkoski tarvetta puuttua lapseen ja vanhempaan kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan koskien erityisesti vieraannuttamista. Asian palauttaminen uudelleen valmisteluun ei saanut valtuuston enemmistön kannatusta 29/7/1 tyhjä ja 1 poissa.

Nuorisoasemien ikärajauudistusta koskeva vastaus aloitteeseen palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Valtuutetuilla oli huoli nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista.

SDP-valtuustoryhmän aloite järjestöjen toimintaedellytysten varmistamisesta sote-uudistuksessa ja hyvinvointialueen työssä: vastauksen mukaan yhteistyötä on kehitetty ja organisoitu, ja yhdessä ollaan laatimassa järjestöjen neuvottelukunnan kanssa toimintamallia, joka sisältää myös järjestöjen avustamisen. Sirkka Rousu muistutti, että avustamisen periaatteista ja kriteereistä sekä avustuksista päättäminen tulee kirjata myös hyvinvointialueen hallintosääntöön.

SDP-valtuustoryhmän aloite henkilöstön edustuksesta yhtymähallituksen toiminnassa oli jo kertaalleen Keusoten hallituksessa palautettu uudelleen valmisteltavaksi. Henkilöstön edustajat ovat monilla johtamisen ja kehittämisen foorumeilla mukana, sekä jatkossa myös yhtymävaltuuston ja hallituksen seminaareissa. Irma Pahlman muistutti, hallitus voi tarpeen mukaan kutsua henkilöstön edustajat myös hallituksen kokouksiin.

Monissa puheenvuoroissa korostettiin hyvien toimintakäytäntöjen toteutumisesta myös hyvinvointialueen toiminnassa. Valtuusto kokoontui teams-etäyhteydellä ja kävi keskustelua neljän tunnin ajan klo 18-22. Tätä ennen oli valtuuston kyselytunti klo 16.15 alk., ja valtuustoryhmien ja valtuuston puheenjohtajiston kokous klo 17.30.

————-

Kokouksesta raportoi Sirkka Rousu, valtuuston 1.varapuheenjohtaja ja SDP-valtuustoryhmän sihteeriTästä kokouksen asialistaan, jossa on saatavilla liitteenä myös käsitellyt asiakirjat. https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_552022