Keski-Uusimaan hyvinvointialueen päätöksentekoelinten paikoista sopu

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamuspaikkaneuvottelut puolueiden kesken saatiin päätökseen. Neuvotteluissa mukana ollut sosialidemokraattien aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Irma Pahlman: ”Neuvottelut sujuivat ripeästi ja hyvässä hengessä käsittääkseni kaikkien ryhmien osalta. Neuvottelutulos vastaa vaalien tulosta – SDP sai 22,6 % osuuden”.

Paikat jaettiin Vate-ryhmän 2.2.2022 käsittelemän toimielinehdotuksen mukaan (Uutisen kuvassa). Vate-ryhmä koostuu sote-lakien toimeenpanosta annetun lain mukaan viranhaltijoista.

Aluehallituksen puheenjohtajan paikan saa kokoomus ja valtuuston puheenjohtajana toimii sosialidemokraatti. Hallituksen 1. varapuheenjohtaja tulee keskustasta ja 2. varapuheenjohtaja sosiaalidemokraateista. Kokoomus saa 17-jäseniseen hallitukseen viisi paikkaa, demarit neljä, perussuomalaiset kaksi, keskusta kaksi, tekninen vaaliliitto kaksi paikkaa, vihreät yhden ja vasemmistoliitto yhden paikan.

Sitoutumattomat, kristillisdemokraatit, Valta kuuluu kansalle ja Liike Nyt olivat tehneet teknisen vaaliliiton neuvotteluja varten: heidän yhteenlaskettu seitsemän paikan tulos on suurempi kuin Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuutettujen määrän – molemmilla on neljä valtuutettua. Vaaliliiton jäsenet neuvottelevat keskenään vaaliliitolle merkityistä paikoista.

Jaostojen ja lautakuntien puheenjohtajuudet jaetaan neljälle suurimmalle ryhmälle eli kokoomukselle, demareille, perussuomalaisille ja keskustalle. Kokoomus saa puheenjohtajuudet aluehallituksen talous- ja rahoitusjaostoon, palveluiden järjestämisen lautakuntaan sekä aluevaalilautakuntaan. SDP saa kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan sekä aluehallituksen henkilöstöjaoston puheenjohtajuudet. Perussuomalaiset saa puheenjohtajuuden aluehallituksen sosiaali- ja terveysjaostoon. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan paikan täyttää keskusta.

Sosialidemokraattiset puolueyhdistykset tekevät ehdotukset valittavaksi henkilöiksi 18.2.2022 mennessä ja Uudenmaan sos.dem.piirijärjestö päättää ehdotusten pohjalta helmikuun lopussa.

Aluevaltuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 3.3.2022. Kokouksessa hyväksytään hallintosääntö ja valitaan toimielinten jäsenet. Parhaillaan valtuustoryhmät työstävät näkemyksiään, mutta kun paikat on jo jaettu, ei suuria muutoksia päätöksentekorakenteeseen käytännössä ole tulossa. Erilaisia yhteistyöhön liittyviä rakenteita tullee vielä täsmennettäväksi.