Kannanotto: Yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa

Kannanotot
Aluevaltuutettuja Punatorpan edustalla sunnuntaina.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sos.dem. luottamushenkilöt keskustelivat hyvinvointialue- ja palvelustrategian valmistelusta sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista kokoontuessaan seminaariinsa viikonloppuna Punatorpalla Nurmijärvellä 16.10.2022. 

Strategioissa tulee keskittyä parantamaan palvelujen saatavuutta ja toimivuutta jokaisen kunnan alueella. Palvelujen järjestämisen toimintaperiaatteet tulee kuvata täsmällisemmin mitä niillä käytännössä tarkoitetaan. Asiakirjojen kielen tulee olla selkeää kaikille, ei abstraktia konsulttikieltä. Henkilöstön hyvinvointi ja työolosuhteet oltava keskiössä – ilman henkilöstöä ei ole palvelujakaan. Vuoropuhelua ja yhteistyötä asukkaiden, kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa tarvitaan lisää.    

Lasten ja nuorten turvallinen arki rakentuu lähiyhteisöissä

Euro on hyvä konsultti. Niinpä ongelmien ehkäisy ja varhainen tuki lähellä on kannattavaa. Tutkimusten mukaan lapsen huono-osaisuus ja köyhyys myös periytyy. Täsmätoimilla voidaan tukea taloudellisessa ahdingossa olevia lapsiperheitä nykyistä paremmin. Meillä ei ole varaa olla huolehtimatta lapsista ja nuorista. 

Lapsen ja nuoren arvomaailma muokkautuu kasvuympäristössä. Lapsi ja nuori haluaa kuulua yhteisöön, tulla nähdyksi ja kuulluksi. Jokainen meistä voi edistää lapsen ja nuoren turvallista kasvua ja tukea vanhempia – perhe on lapsen koti.

Silloin kun lapsi, nuori, vanhemmat tai koko perhe tarvitsevat vahvempaa tukea ja hoitoa, tulee erilaisten sote-palvelujen järjestyä viiveettä, myös ilman lähetteitä. Työntekijäresurssien riittävyydestä tulee pitää huolta. Hyvinvointialueen ja kuntien tulee myös tukea järjestöjen toimintaa kuten laki edellyttää.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Demarit