Vaikea rasti: kasvavat palvelutarpeet ja leikattu sote-rahoitus

Ajankohtaista,Kannanotot

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen demarit kesäseminaarissa: vaalikauden puolivälitarkastelua ja tulevaan valmistautumista

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän kesäseminaarissa Hyvinkäällä arvioitiin aluevaaliohjelman tavoitteiden toteutumista ja valmistauduttiin loppukauden tehtäviin. Juuri julkaistu Orpon hallitusohjelma tulee leikkaamaan sote-palvelujen rahoitusta, vaikka esimerkiksi vanhuspalveluihin ja hoitojonojen purkamiseen hyvinvointialueet tarvitsevat lisää rahaa.  

Hyvinvointialueen käynnistyessä olemme huolehtineet siitä, että vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston jäsenillä on edustajansa hyvinvointialueen lautakunnissa ja valtuustossa sekä seminaareissa. Palvelujen uudistamisessa olemme  aluevaaliohjelmamme mukaisesti  vaatineet erilaisten lähipalvelujen saatavuuden turvaamista. Huolenpito osaavasta henkilöstöstä ja johtamisen parantamisesta on ollut hyvinvointialueen asioiden valmistelussa toimintamme keskiössä. 

Olemme osaltamme edistäneet alueen asukkaiden mahdollisuutta tulla kuulluksi ja vaikuttaa asioihin ennalta.  Keski-Uudenmaan demareiden Hyvinvoinnin iltapala -tilaisuuksissa on asukkaiden kanssa keskusteltu ajankohtaisista vielä valmistelussa olevista asioista ja kuultu ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä sote-palveluista. Verkkokyselyllä olemme saaneet palautetta ja asukkaiden toiveita sekä Hyvinvoinnin kuntakiertueilla tavanneet asukkaita. 

Hyvinkään seminaarissa arvioimme myös sosialidemokraattisten luottamushenkilöidemme vahvuuksia huolehtia jatkossakin asukkaiden palveluista ja henkilöstön asemasta: toiseksi suurimpana päättäjäryhmänä meillä on aidosti valtaa, luottamushenkilömme ovat kokeneita ja asiantuntevia, perehdymme asioihin ja perustelemme näkemyksemme, olemme aktiivisia ja aloitteellisia niin asioiden valmistelussa kuin julkisessa keskustelussa. 

Orpon hallitusohjelma tulee heikentämään monien asiakasryhmien taloudellista asemaa ja tämä tulee näkymään myös hyvinvointialueen sote-palvelujen tarpeiden kasvussa. Vaikea rasti kun samaan aikaan hallitus leikkaa sote-rahoitusta. Juhannusviikolla lausunnolle tulevaan  Hyvinvointialueohjelmaan kannattaa myös asukkaiden ottaa kantaa – aikaa on elokuulle asti. Ohjelma sisältää linjaukset palvelujen saatavuudesta. Kannattaa ottaa kantaa!

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen demarit