Kannanotto: Keusoten Palvelujen verkostosuunnitelmaan realismia ja aikalisä

Ajankohtaista,Kannanotot

Kannanotto 19.9.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen demarit

Keski-Uudenmaan demarit eivät ole valmiita hyväksymään palveluverkkouudistusta marraskuun aluevaltuuston kokouksessa. Miksi näin?

Palveluverkkouudistusta ei voida tehdä ilman asianmukaisia vaikutusarviointeja, eikä niitä ole luvattu sisällyttää marraskuussa päätettäväksi tuotavaan suunnitelmaan, vaan vasta jälkeenpäin. Palvelujen järjestämisen lautakunta on jo huhtikuun kokouksessaan edellyttänyt nykyiseen palveluverkkoon ehdotettavien muutosten ennakkovaikutusten arviointia asukkaiden näkökulmasta.

Hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa 2023-2027 ei ole varauksia uusiin rakennushankkeisiin (pl. Tuusulan sote-keskus) tai palvelujen uuteen toteuttamistapaan, kuten liikkuvien palveluiden lisäämiseen tai vaativan kuntoutuksen hoitopaikkamuutokseen. Palveluverkkosuunnitelmassa ei ole kuvattu, miten suljettaviksi ehdotettujen toimipisteiden palvelut olisivat jatkossa saatavilla. Sote-palvelujen sijaintia alueella sekä nykyisten tilojen käyttötarkoitusta tulee arvioida neuvotellen kuntien ja muiden tilaomistajien kanssa. Tämä on edellytys myös korvaavien tilojen hankesuunnittelulle.

Meillä on laaja työvoimapula hyvinvointialueella. On tärkeää huolehtia siitä, että henkilöstöllä on tietoisuus työpaikkansa jatkuvuudesta. Tämä on osa ns. pitovoimaa. Henkilöstön – ja myös päättäjien, tulee olla mukana palvelujen verkoston suunnittelussa, mutta epävarmuutta ei tule kuitenkaan ruokkia palvelupisteiden ennenaikaisilla lakkauttamiskeskusteluilla, joita nyt jo on käyty.

Neuvottelut valtion kanssa 1.12.2023 perustuvat syyskuun aluevaltuuston kokouksessa hyväksyttävään Hyvinvointialueohjelmaan ja talousarvioluonnokseen vuosille 2024-2026. Toteuttamiskelpoinen Palvelujen verkostosuunnitelma toimitetaan valtiolle myöhemmin. Hyvinvointialueohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen toimitilojen vuokrakustannusten pienentämisestä voidaan päästä pidemmällä aikavälillä.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen demarit ovat valmiita tekemään kestäviä palvelujen verkoston ratkaisuja kunnollisen tietopohjan sekä realistisen muutos- ja investointisuunnitelman pohjalta. Päätöksentekoon ei ole edellytyksiä vielä marraskuun kokouksessa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sd. valtuustoryhmä


Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen SDP:n valtuustoryhmä