Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen hyvinvointialueella: valtuustoaloitteemme

Keski-Uudenmaan soten valtuusto kokoontui 16.12.2021 talousarviokokoukseen. Asialistalla oli myös päätös asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksesta (käsitelty suljetuin ovin, muutoin valtuuston kokous avoin ja videoituna saatavilla), ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma ja myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, ja monta muuta merkittävää asiaa.

Kokous käynnistyi klo 18 ja keskeytettiin klo 22.20, ja kokous jatkui ma 20.12. klo 12 – osin jatkokokous toteutui eri kokoonpanolla kuin talousarviokokouksen alkupuoli, esimerkiksi sd-valtuustoryhmän kokouksista raportoiva Sirkka Rousu ei ollut mukana jatkokokouksessa. Tässä linkki kokousasiakirjoihin https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_16122021.

Keusoten demareiden valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen järjestöjen toiminnasta hyvinvointialueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vaikuttaa sote-järjestöjen toimintaan. Toimintaympäristön muutos haastaa järjestöt rakentamaan yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa.

Järjestöjen toiminnalla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Järjestöjen toiminta täydentää julkisia palveluita. Järjestöjen tarjoama tuki voi kohdentua asukasyhteisöihin sekä yksilöihin ja perheisiin, ja se voi olla esimerkiksi vertaistukea osana sote-asiakkaiden palveluketjua tai -kokonaisuutta. Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen on myös kunnan asukkaiden palvelujen kannalta merkityksellistä, onhan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen kuntien keskeisin kuntalain mukainen tehtävä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja alueelliset verkostojärjestökumppanit toteuttivat järjestöjen sote-muutostukea selvittävän kyselyn. Sen mukaan noin kolmasosa kunnista ei tiedä miten mm. järjestöavustukset jatkuvat hyvinvointialueiden käynnistyessä.

Kun Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa perustivat vuoden 2018 alusta käynnistyneen vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän, tuolloin todettiin, että järjestöjen toiminnan tukeminen on edelleen kuntien toimintaa.

Kun nyt siirrytään lakisääteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliseen ratkaisuun, on tärkeää, että yhteistyön toimintatavoista sovitaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, että yhteistyön tarpeet ja edellytykset tunnistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tilojen käyttöä, järjestöavustuksia sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta sopimista koskien järjestöyhteistyötä.

Parhaillaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelua tehdään useissa ryhmissä, joista yksi on Yhdyspintaryhmä.

Esitämme, että vuoden 2022 aikana hyvinvointialue 

  • laatii yhdessä kuntien kanssa toimintaperiaatteet järjestöjen kanssa toteutuvasta yhteistyöstä koskien myös taloudellista tukemisesta
  • päivittää hyvinvointialueen strategiaa toimeenpanevia suunnitelmia järjestöyhteistyön kehittämiseksi hyvinvointialueen, kunnan ja erilaisten järjestöjen kesken

SDP:n valtuustoryhmä 16.12.2021

———

Keusoten organisaatioon on perustettu hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikainen valmisteluelin Vate, joka koostuu viranhaltijoita. Lisätietoa Vate:n sekä sen tukena toimivan poliittisen seurantaryhmän toiminnasta löydät Keusoten Hyvinvointialueen valmistelu -sivustolta. https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/

Vaten kokouspäytäkirjat ja materiaalit löydät täältä https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointialueen_vaumlliaikainen_valmistelutoimielin

Raportoija, Sirkka Rousu, valtuustoryhmän sihteeri ja valtuuston 1.varapuheenjohtaja