Hyvinvointialueen luottamushenkilöt kokoontuivat toiseen kesäseminaariinsa

SDP:n aluevaltuustoryhmä sekä hallituksen, lautakuntien ja jaostojen luottamushenkilöt ja aktiivit kokoontuivat kesäseminaariin Jokelan työväentalolle su 28.8.2022. Valokuvassa osa osallistujista.

Seminaarissa jatkettiin kesäkuun seminaarissa käynnistettyä yhteistyön suunnittelua sekä paneutumista hyvinvointialueen strategiatyöhön, jonka alkuvalmistelua on tehty jo Keski-Uudenmaan soten toimesta. Hyvinvointialueen strategian lisäksi laadinnassa on palveluja ja palvelujen verkostoa koskeva palvelustrategia.

On tärkeää, että asukkaat voivat olla eri tavoin mukana valmistelussa ja tuottamassa tietoa tarpeista, tavoitteista ja kokemuksistaan. Tähän on tarkoitus järjestää säännöllisiä erilaisia tapaamisia.

Hyväksyimme myös alla olevan seminaarikannanoton.

Selkeät asiointireitit sote-palveluihin

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sos.dem. luottamushenkilöt keskustelivat palvelujen saatavuudesta ja toimivuudesta kokoontuessaan syyskauden avausseminaariinsa viikonloppuna Tuusulassa Jokelan työväentalolla.

Asukkailla tulee olla selkeät reitit palveluihin niin, että asiointi on toimivaa myös puhelimitse. Palvelujen saavutettavuudessa asukkaiden tulee olla tasavertaisessa asemassa. Nyt henkilöstöpulan johdosta esimerkiksi Jokelan, Kellokosken ja Pornaisten terveysasemat ovat olleet kiinni. Lähipalvelut ovat asukkaille tärkeitä. Mikäli joudutaan asioimaan muualla, tulee asiointiliikennettä parantaa koko Keski-Uudenmaan alueella. Tämä tulee selvittää valmisteilla olevassa hyvinvointialueen palvelustrategiassa.

Keski-Uudenmaan sote-palvelujen rahoituksen riittävä taso tulee varmistaa valtion vuoden 2023 budjettiin. Henkilöstömäärän tulee eri palveluissa olla asukkaiden hoidon, hoivan ja palvelutarpeiden mukainen. Liian niukka henkilöstömäärä kuormittaa työntekijöitä ja esihenkilöitä. Suuri vaihtuvuus tuo ongelmia asiakassuhteiden jatkuvuuteen ja palvelun laatuun.  

Asiakkaiden palautteet ja kokemukset sote-palveluista on tärkeää välittyä päättäjien ja henkilöstön lisäksi myös kuntalaisille: missä on onnistuttu ja missä ei ole, ja miksi näin on. Tietoisuus lisää turvallisuuden tunnetta ja luottamusta, että meillä pääsee hoitoon ja palveluihin. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen demarit

—————

Seminaarin aluksi Aarno Järvinen esitteli vuonna 1907 valmistuneen Jokelan työväentalon toimintaa. Talon omistaa nykyisin Pohjois-Tuusulan Demarit ry. Talon tiloja vuokrataan mm. perhejuhliin. Talossa kokoontuu myös Nuoret Kotkat, ja lapsille on järjestetty myös viikonloppuleirejä. Yhteistyössä Jokelan Karjalaisten JoKa-teatterin kanssa on ollut kesäteatteriesityksiä, tänä kesänä oli Eija Vilppaan ohjaama Niskavuoren leipä-näytelmä.

Keskusteltiin myös Uudenmaan sos.dem.piirin toiminnanjohtaja Jouni Gustafssonin kanssa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen demareiden koordinaattori Jutta Vihosen tehtävistä hyvinvointialueen toiminnan tukena. Seminaarin vetämisestä vastasi valtuustoryhmän 1.varapuheenjohtaja Sirkka Rousu.

Erinomaista kalasoppaa kotimaisesta sisävesikalasta oli valmistanut Maila Tikkanen. Ja kahvin kanssa nautittiin kääretortusta ja pullasta. Kiitos Maila!