Eemeli Peltonen aluevaltuuston puheenjohtajaksi ja Irma Pahlman aluehallituksen varapuheenjohtajaksi.

Keski-Uudenmaan aluevaltuusto kokoontui torstaina 3.3.2022 kello 18.00 alkaen historialliseen ensimmäiseen kokoukseensa. Ensimmäisen kokouksen listalla oli tietenkin valtuuston järjestäytyminen ja luottamushenkilövalinnat. Alueen toiseksi suurimpana puolueena SDP sai valtuuston puheenjohtajan paikan, johon valittiin Eemeli Peltonen.

Aluehallituksen puheenjohtajistoon puolestaan valittiin valtuustoryhmän puheenjohtaja Irma Pahlman toiseksi varapuheenjohtajaksi. Aluehallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sirkka Rousu, Heta Ravolainen-Rinne ja Arto Lindberg.

Lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajuuksista SDP:lle tuli neuvotteluissa henkilöstöjaoston puheenjohtajuus, aluevaalilautakunnan varapuheenjohtajuus, kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan puheenjohtajuus sekä Palveluiden järjestämisen lautakunnan varapuheenjohtajuus. Henkilöstöjaoston puheenjohtajaksi valittiin Tuija Linna-Pirinen. Aluevaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Pirjo Tirronen. Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan johtoon Harri Virtanen. Palveluiden järjestämisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi puolestaan Pirjo Komulainen.

Kaikki valitut SDP:n luottamushenkilöt:


Valtuuston pj Eemeli Peltonen. Valtuustossa on 69 valtuutettua (ja 69 varavaltuutettua), aluevaltuustossa on kolme puheenjohtajaa. Puheenjohtajisto osallistuu myös hallituksen kokouksiin.

Hallitus
2. vpj Irma Pahlman, varajäsen Pinja Perholehto
Sirkka Rousu, varajäsen Aila Koivunen
Heta Ravolainen-Rinne, varajäsen Tuija Linna-Pirinen
Arto Lindberg , varajäsen Lassi Markkanen

Sosiaali-ja terveyshuollon jaosto
Marika Mäntyniemi, varajäsen Emmi Sirniö
Aarno Järvinen, varajäsen Markku Valta


Rahoitus- ja talousjaosto
Irma Pahlman, varajäsen Sirkka Rousu
Arto Lindberg, varajäsen Eemeli Peltonen


Henkilöstöjaosto
Tuija Linna-Pirinen, varajäsen Pinja Perholehto
Aila Koivunen, varajäsen Heta Ravolainen-Rinne


Aluevaalilautakunta
VPJ Pirjo Tirronen


Pelastuslaitoksen johtokunta (valinta tehdään vasta myöhemmin, kun sopimus Vantaa-Keravan hyvinvointialueen kanssa on valmistunut)
Annina Nuutinen, varajäsen Anne Nevaranta


Kehittämis-ja tulevaisuuslautakunta
Pj Harri Virtanen, varajäsen Kyösti Lehtonen
Pirja Vitikka-Koponen, varajäsen Tarja Kuikka
Ulla Palomäki, varajäsen Sara Lindberg


Palveluiden järjestämisen lautakunta
VPJ Pirjo Komulainen, varajäsen Emmi Tuomisto
Tuula Latosuo, varajäsen Kirsti Ruislehto
Kim Kiuru, varajäsen Jarno Hautamäki
Ossi-Pekka Ollikainen, varajäsen Lauri Kämäri


Tarkastuslautakunta
Maarit Hemmilä, varajäsen Anne Uotinen
Harri Lepolahti, varajäsen Päivö Kuusisto
Marja-Leena Sandelin, varajäsen Gazale Giray-Öngörür

Valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa Irma Pahlman kiitti muita valtuustoryhmiä ja Vate-viranhaltijaryhmää hyvästä valmistelusta ja yhteistyöstä.

” Sosialidemokraattisen ryhmän puolesta esitän seuraavaa:  Toteamme, että hallintosääntöä on päivitettävä ja täydennettävä ja mahdollisesti muutettava hyvinvointialueen toiminnan ja strategisten tavoitteiden turvaamiseksi sekä laissa asetettuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallintosäännön on oltava mahdollisimman valmis vasta 1.1.2023, joten päivittäminen jatkuu seuraavissa valtuuston kokouksissa.

Yhdyspintayhteistyön keskeiset rakenteet tulisi olla määritelty hallintosäännössä. Järjestöt ja alueen muut toimijat tekevät tärkeää työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamat palvelut ovat kohdennettuja, saavutettavia sekä matalan kynnyksen toimintaa. Ne lisäävät asukkaan toimintakykyä, elämänhallinnan tunnetta ja koettua terveyttä. Yhteisöllinen osallistuminen ehkäisee yksinäisyyttä ja tukee mielenterveyttä. Tämä toiminta tulee saada näkyväksi ja hyvinvointialueen rakenteisiin. Kolmannen sektorin toimijoiden rahoitus on ollut aiemmin usein kuntien varassa. Hyvinvointialueen talousarvioon on varattava riittävät voimavarat toimintaan.

Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä kiittää muita poliittisia ryhmiä sekä virkamiehiä tähänastisesta hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Uskomme hyvän yhteistyön jatkuvan tästäkin eteenpäin.”

Valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvotteluissa oli sovittu useista muutoksista hallintosääntöön. Lisäksi yksittäiset valtuutetut ja tekivät muutosesityksiä, joista käytiin lukuisia äänestyksiä. Hallintosääntöä koskevaan päätökseen liitettiin maininta, että sääntöä muokataan kuluvan vuoden aikana valtuuston ja aluehallituksen työn käynnistyessä.

Lue uutinen Keusoten Ajankohtaista sivulta: aluevaltuuston päätökset

Tässä asiakirjassa on eri toimielinten koko kokoonpano: nimi, puolue, paikkakunta