Kuukausi: syyskuu 2023

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Jos me emme onnistu ohjelman henkilöstöön liittyvissä tavoitteissa, me emme onnistu muissakaan tavoitteissa.
Lue lisää

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

maailman Alzheimer-päivänä on syytä muistuttaa, että ikääntyneiden määrä kasvaa ja sitä myötä lisääntyy muistisairaiden määrä.
Lue lisää

PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Päätösten ennakkovaikutusten arviointiin tulee siis jatkossa kiinnittää erityistä huomiota valmisteluvaiheessa, jotta voimme yhdessä edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa.
Lue lisää

Puheenvuoro 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Hyvinvointiohjelmassa todetaan, että jotta voimme taata laadukkaat peruspalvelut jokaiselle asukkaalle, meidän täytyy pitää huolta, että palvelut ovat mahdollisimman sujuvia, vaikuttavia ja kustannustehokkaita.
Lue lisää

Muutos- ja lisäysesitys 21.9.2023: §37 hyvinvointialueohjelma

Vuoteen 2026 mennessä muutos ei ole realistinen eikä vastuullinen, ilman, että muistisairaita vanhuksia on vaarassa jäädä heitteille.
Lue lisää

Ryhmäpuhe 21.9.2023: § 37 Hyvinvointialueohjelma

Hyvinvointialueohjelma on lyhyen aikavälin (2024-2025) monenlaisen kehittämisen ja kustannussäästöjä hakeva ohjelma, mutta toisaalta ohjelma sisältää strategisia muutostavoitteita aina vuoteen 2030 asti. 
Lue lisää

Kannanotto: Keusoten Palvelujen verkostosuunnitelmaan realismia ja aikalisä

Neuvottelut valtion kanssa 1.12.2023 perustuvat syyskuun aluevaltuuston kokouksessa hyväksyttävään Hyvinvointialueohjelmaan ja talousarvioluonnokseen vuosille 2024-2026.
Lue lisää

Emme voi päättää palvelupisteiden sijainneista ja lakkauttamisesta ilman kunnollista tietopohjaa

Kunnissa sijaitsevien nykyisten erilaisten palvelupisteiden toiminta on turvattava, kunnes meillä on kokonaisselvitys, jonka pohjalta palvelupisteistä voidaan päättää.
Lue lisää